Populär juniortävling 3 nov.

Om ni trodde att säsongen 2013 var slut för våra juniorer så har ni fel! Söndagen den 3e november spelar vi den omtyckta lagtävlingen i foursome på Halmstad Södra med start 09,00.

Från varje klubb får man ställa upp med minst 2 lag och max 5 lag. Tävlingen spelas netto (med genomsnitt hcp). Spelarna i varje lag ska representeras av spelare från olika klasser beroende på hcp. Resultatet blir en snitt score från respektive klubb.

Klasserna är A: upptill 12,0, B: 12,1 – 24,0 och C: 24,1 – 36,0.

Varje foursome lag måsta representeras av två olika klasser.

Den här tävlingsformen har visat sig väldigt uppskattad vid de 2 tävlingar vi redan haft, både för de äldre såväl från de yngre.

Välkomna!
/Christer Carlsson

Anmälan med golf- id till mig senast den 29 oktober på min mailadress carlsson-christer@telia.com

Kommentarer