Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Haverdals Golfklubb kallas härmed till årsmöte i Haverdals Golfklubb torsdagen den 4 mars 2021 kl 18:00.
 
Med anledning av den ökade smittspridning av Covid-19 och folkhälsomyndighetens restriktioner kommer mötet att hållas digitalt.

Anmäl ditt deltagande senast 28 februari till: info@haverdalsgk.se. Information om hur du deltar i mötet kommer du att erhålla via mail.

Kompletta årsredovisningshandlingar publiceras på klubbens hemsida samt i nyhetsbrev senast 25 februari (finns även tillgängliga i klubbhuset från detta datum)

 

Se Föredragslista nedan:

Kommentarer

Fler artiklar