Jämställd golf en evergreen

"Jämställd golf en evergreen", artikel publicerad i SISUS's Verksamhetsberättelse för Halland.

Gemenskap, glädje och utveckling är ledorden i Haverdals Golfklubb. Klubbchefen Linda Nevren och styrelseledamot Lars-Erik Blank
leder arbetet för att göra klubben mer jämställd och öka antal och andel kvinnliga medlemmar.

Ett slag för en bättre förening. Haverdals Golfklubb är först ut med det i Halland. Som en av åtta golfklubbar i landet ingår Haverdal i en pilotstudie för att göra golfen till en mer jämställd sport.
– Ett arbete med massor av vinster: bättre trivsel och klubbmiljö, bättre förening och ekonomi, hoppas Lars-Erik Blank, styrelseledamot i föreningen.

Friska förändringsvindar blåser över golfanläggningen i strandskogen norr om Halmstad. I Svenska Golfförbundets visionsarbete 50/50 söker de åtta pilotklubbarna de bästa inspelen för ett jämställt Golf-Sverige.

Bara det att klubben sedan tre år tillbaka har en kvinnlig klubbchef, Linda Nevrén, gör att Haverdal sticker ut.
– Vi ansökte om att få ingå i studien. Vi har en större andel kvinnliga medlemmar än riksgenomsnittet (34 respektive 28 procent), men såg stora fördelar om den ökar ytterligare, säger Linda. För spelarna märks jämställdhetsarbetet i handfasta saker som att toaletter byggts – med investeringsstöd från Idrottslyftet – ute på banorna och att de röda och gula teemarkeringarna har ersatts med hektometersystemets siffermarkeringar: Utslagsplatsen ska baseras på spelarens slaglängd, inte kön.

– För män var det lite prestige att slå ut från gul tee, fast avståndet kunde bli för långt för många av oss. Med hektometersystemet blir det kortare
rondtider och mer gemenskap ute på banan, säger Lars-Erik.

Erfarenhetsutbyte inom Vision 50/50-gruppen, kartläggning och handlingsplan för egna klubben, inspirationsdag för dess anställda och förtroendevalda, nybörjarkurser speciellt riktade till kvinnor samt ett heldagsbesök av 50/50-ambassadören Carin Koch, f d proffs och Solheim Cup-kapten, är en del av aktiviteterna hittills. En stor del av studierna sker i samverkan med SISU Idrottsutbildarna Halland.

Och förnyelsen märks även på saker som att det från i år sitter kvinnor på tre av de sju stolarna vid styrelsebordet. För endast några år sedan var styrelsebesluten en helt manlig angelägenhet.
– Traditioner och normer inom golfen har byggts upp under många år av manlig dominans. Vi måste ifrågasätta och se kritiskt på allt vad vi gör inom sporten. Organisations- och genusforskare medverkar i Vision 50/50 och ger vetenskapligt stöd i arbetet, säger Lars-Erik Blank.

Under 2017 utvärderas pilotstudien och meningen är att redan om tre år ska minst 200 golfklubbar driva jämställdhetsprojekt och antalet kvinnliga golfare ökat med minst 10 000.
– Vi har arbetat fram en bemötandepolicy. Alla som besöker oss ska känna att de bemötts vänligt och proffsigt. Fler kvinnor på banorna och bland medlemmarna bidrar, i sig, till bättre stämning –
och för oss som förening har det också en ekonomisk plussida, säger Linda Nevrén.

Artikel publicerad i SISUS's Verksamhetsberättelse med Årsredovisning för Halland 2016

Kommentarer