Årsmöte, 6 mars

Välkomna på årsmöte, torsdagen, den 6 mars -14, kl. 19.00. Plats: Haverdals Golfklubb, restaurangen.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR ENL. NEDAN FIL

  • FÖREDRAGNINGSLISTA
  • VERKSAMHETSBERÄTTELSE (Styrelse och kommittéer)
  • RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2013
  • REVISIONSBERÄTTELSE
  • VERKSAMHETSPLAN 2014
  • STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER
  • BUDGET 2014
  • VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
  • STYRELSENS FÖRSLAG
  • MOTIONER

Komplett årsredovisning 2013 och budget 2014, finns tillgänglig på kansliet senast en vecka före årsmötet.

VÄLKOMNA!

Kommentarer

Fler artiklar