Medlemsskap

Välkommen som medlem i Haverdals Golfklubb, här möts du av en härlig klubbkänsla med gemenskap, glädje och utveckling! En nyhet sedan säsongen 2014, är att du som går in som ny medlem i klubben, ej behöver betala något lån, utan endast en ev. inträdesavgift, beroende på vilken medlemskapsform du väljer.

Medlems- och spelavgifter 2020

Fr.o.m. 25 Juni 2020 har vi medlemsstopp för seniorer.

Vi tar fortfarande in juniorer.

Haverdals avgift består av en medlemsavgift samt en spelavgift enl. nedan:

Medlemskap Medlemsavgift Spelavgift Total avgift
Seniorer      
Fullvärdig 500 5000 5 500
Student 500 1 600 2 100
Småbarn 700 6100 6 800
Familje 1000 11 600 12 600
Passiv 500 0 500
Vardag 500 3 400 3 900
Greenfee 500 695 1 195
 *Yngre senior                     500          3 400          3 900
Juniorer      
18-21 200 2 200 2 400
13-17 200 1 700 1 900
11-12 200 500 700
0-10 200 0 200
Passiv 200 0   200

Fullvärdig medlem - spelrätt alla dagar

Följande ingår:

- Städavgift
- Greenfeesamarbete med Ullared-Flädje, Falkenbergs GK, Bråvikens GK och Isabergs GK.
- Rabatt till gäster (100:-), gästgreenfee (gäller endast på ordinarie greenfee mellan 8-16) 
- Viasat i klubbhuset

(Inträdesavgift: 3 000 kr tillkommer för nya medlemmar, dock ej för juniorer)

Yngre senior är en ny kategori för fullvärdiga medlemmar mellan 22-26 år, (vilket är det året man fyller 26 år.), inträdesavgift betalas för dessa det år man fyller 27.

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap/helår: 2 100 kr
Vårt studentmedlemskap/helår erbjuder vi till dig som studerar 75% eller mer. Medlemskapet motsvarar ett fullvärdigt medlemskap med samma villkor och kostar 2 100 kr, dock behöver du ej betala inträdesavgift eller medlemslån. Du måste dock kunna styrka dina studier med giltig studielegitimation samt intyg som visar att du studerar minst 75%.

Vardagsmedlem - spelrätt vardagar (förutom V. 27-33)

Spelrätt vardagar (inga tidsbegränsningar, gäller hela dagarna) hela säsongen förutom:
V. 27-33

Spelrätt alla dagar, dvs. även lör, sön & helgdag:
- 1/1 – 31/3
- 1/10 –31/12

Vid spel under v. 27-33 samt på helger som ej ingår, betalar vardagsmedlem halv ordinarie greenfee.

Följande ingår:

- Städavgift
- Greenfeesamarbete med Ullared-Flädje, Falkenbergs GK, Bråvikens GK och Isabergs GK
- Rabatt till gäster (100:-), gästgreenfee (gäller endast på ordinarie greenfee mellan 8-16)
- Viasat i klubbhuset

(Inträdesavgift: 3 000 kr tillkommer för nya medlemmar.)

Greenfeemedlem - betalar full greenfee vid spel

Hallandsgreenfee gäller ej, avgiften är inkl. 18 hål, alt. 2 x 9 hål.

(Ingen inträdesavgift tillkommer.)

 

Småbarnsmedlemskap - för dig som har barn upp till 6 år

En fullbetalande senior och en småbarnsmedlem.
Vid spel en i taget, kostar det inget extra, men om båda spelar betalar den ena greenfee.

Inträdesavgift för den som är fullbetalande (om inte medlem sedan tidigare), men ej för den som är småbarnsmedlem.

Den fullbetalande senioren har ett fullvärdigt medlemskap med alla förmåner, men för den som är småbarnsmedlem gäller ej Hallandsgreenfee, men han/hon kan spela på övriga banor mot full greenfee.

Familjemedlemskap - obegränsat antal juniorer upp till 18 år

Paketpris för:
- 2 seniorer
- Obegränsat antal juniorer upp till 18 år.

Pris: 12 600 kr totalt

(Familjer med knattar, välj ord. medlemskap.)

(Inträdesavgifter: 3 000 kr per person, tillkommer för nya seniorer.)

Passivt medlemskap

Passivt medlemskap innebär att du inge har något aktiv medlemskap och kan därmed inte heller spela på andra banor.