Tävlingskommittén

Tävlings- & handicapkommittén ansvarar inför styrelsen för tävlingsverksamheten inom klubben. Denna innefattar: Tävlingsbestämmelser- Allmänna bestämmelser- Lokala regler- Lokala bestämmelser- Regelkunskap- Arrangerande av Klubbtävlingar och Övriga tävlingar som klubben ålagts eller åtagit sig att arrangera.

Maths Blomqvist

Ordförande tävlingskommittén

Janerik Jönsson

Maivor Petersson

Anders Westergren

Per Nilsson

Arne Petersson

Kristina Svensson

Annika Fridh

Anders Hjalmarsson

Claes Kramer