Medlemskommittén

Kommittén ansvarar inför styrelsen för medlemsvård, rekryteringsaktiviteter, senior- och damverksamhet (utom de delar för vilka Junior- och idrottskommittén ansvarar) samt klubbens kontroll av medlemskap och greenfee. Kommittén ansvarar dessutom för trivselskapande åtgärder inom klubbområdet med dess anläggningar samt klubbverksamhet och intern information. Kommittén ansvarar för ”Antikrundan” och damernas tisdagstävlingar.

Dan Lindkvist

Ordförande Medlemskommittén

Inger Wallin

Staffan Anckar

Ann-Margreth Sundqvist

Mona Lönnberg Samuelsson

Kennerth Nilsson

Lena Börjesson

  • Mobil: 0706-941729