Marknadskommittén

Marknadsföringskommittén ansvarar inför styrelsen för marknadsföring av klubben och klubbens sponsorverksamhet.

Kjell Pierre

Ordförande Marknadskommittén

Christer Harplinger

Lars Klingvall

Anders Israelsson

Ken Mathisson

Karin Johansson