Bankommittén

Bankommittén ansvarar inför styrelsen för ban-, fastighets- och maskinfrågor. Detta innebär att upprätta målbeskrivningar, på kort och lång sikt, för banverksamheten och fastighetsbeståndet jämte uppföljning av dessa. Bankommittén har också ansvar för att banpersonalen får den utbildning och fortbildning, som erfordras för att klubben skall ha en anläggning av hög kvalitet.Bankommittén har ansvar för klubbens samtliga fastigheter, fasta inventarier, kringliggande planteringsytor, infartsvägar och parkeringsytor.Bankommittén ansvarar för att, medlemmar, anställda, hyresgäster och besökare möts av en trivsam miljö och en anpassad funktion inom klubbens område. Bankommittén har ansvar för innehållet i bananställdas anställningsvillkor medan course managern i enlighet med särskild upprättad befattningsbeskrivning har ansvar för den dagliga banskötseln och arbetsledningen i samarbete med bankommittén.Bankommittén svarar för banutvecklingsarbetet, inkluderande, klubbens fastigheter och fasta inventarier. Detta skall genomföras i en grupp med klubbens course manager och pro. Kvinnlig representation skall finnas.

Mikael Wallin

Ordförande Bankommittén

Rolf Larsson

Henrik Sjöberg

Anna-Karin Larsson

Anders Kinch

Kristina Heide