Årsmöte, 15 mars 2016

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I HAVERDALS GOLFKLUBB

Tisdagen, den 15 mars -16, kl. 18.00

Plats: Haverdals Golfklubb, restaurangen 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR ENL. NEDAN FIL 

  • FÖREDRAGNINGSLISTA
  • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 (Styrelse och kommittéer)
  • RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2015
  • REVISIONSBERÄTTELSE 2015
  • VERKSAMHETSPLAN 2016
  • STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2016
  • BUDGET 2016
  • VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2016
  • MOTION

Komplett årsredovisning 2015 och budget 2016, finns tillgängligt på kansliet senast en vecka före årsmötet.

VÄLKOMNA!