Slopetabeller

Våren 2020 tillkom nya slopetabeller, i och med nya Wärldshandicapsystemet (WHS). I filerna nedan hittar du våra nya slopetabeller.

Slope uttryck

CR
Uttrycket CR, som kan läsas på slopetabeller, står för Course Rating och är det antal slag som en scratchspelare förväntas använda över 18 hål och blir vanligtvis ett tal nära banans par.

Slopevärde
Uttrycket slopevärde eller slope, som också kan läsas på slopetabeller, är banans relativa svårighet för bogeyspelaren jämfört med svårighet för scratchspelaren. Om slope-talet är över 113 är banan relativt svårare för handicapspelaren än för scratchspelaren. Talet finns i formeln för beräkning av spelhandicap.

Vad påverkar slopen?

De som värderar och slopar banan har en mängd faktorer att ta hänsyn till när ett hål ska få sin svårighet bedömd. Längd, höjd, dogleg, vatten, vind och psykologi är några faktorer som påverkar.

Läs gärna mer om slopevärdering via länkarna nedan!