Våra trevliga golfbanor

18-håls banan

Medelsvår park- och skogsbana med seasidekaraktär. Banan är byggd på naturlig sandmark och löper delvis i öppen terräng, delvis i skogsmiljö. Den är lätt kuperad samtidigt som vinden emellanåt är en faktor att räkna med. Underlaget med sandjord är det bästa tänkbara vilket gör att vi har en lång golfsäsong.

Banan är ursprungligen ritad av Anders Amilon. Nu är Christian Lundin banarktitekt och vår banchef sedan ett par år tillbaka är Stefan Lundh. 

Korthålsbanan

En 9-håls korthålsbana perfekt för närspelsträning, juniorer och nybörjare!

Djungelbanan

En 9-hålsbana i skogen där spel med mjuka bollar huvudsakligen genomförs. Med vanlig golfboll blir det extra utmanande!


Lek och roliga stunder för såväl stora som små med några riktigt spännande golfhål!